• Institut de Llengua i Cultura Xinesa de Girona

  Institut de Llengua i Cultura Xinesa de Girona és un centre educatiu i cultural qualificat com l´escola de xinès a Girona, tenim més de vint anys
  d’experiències en l´ensenyament del xinès mandarí tant pels catalanes com pels xinesos d’origen xinès . Oferim cursos per a nens de primària, cursos
  per a estudiants d´ ESO i Batxillerat, i també cursos per a adults. Des de fa sis anys, col·laborem amb les escoles, instituts i acadèmies d´idiomes
  per a establir els cursos extraescolars i curriculars del xinès mandarí. També organitzem conferencies, seminaris i altres activitats culturals amb
  les biblioteques, les escoles i altres institucions culturals a Girona.

  La llengua oficial de la Xina es diu xinès mandarí(HÀN YǓ en xinès) i és la segona llengua més parlada del món. Hi ha més de 1500 milions
  de parlants. Fins ara més de sis milions de estrangeres del món estudien aquesta llengua, la del present i del futur. En Espanya hi ha
  més de quaranta mil persones que estudien el xinès mandarí. Y en Catalunya hi ha més de vuit mil persones que aprenen xinès.

  En Girona hi ha més de vuit-centes persones que estudien la llengua xinesa en escoles o acadèmies d´idiomes. La majoria son menors de 18 anys.
  Fins ara a la província Girona hi ha vuit col·legis que imparteixen classes del xinès mandarí. A Girona aprendre xinès es considera cada vegada
  més important, sobre tot pels nens.

  Parlar xinès no es gens difícil perquè la majoria de les paraules son monosíl·labes o bisíl·labes. I pel que fa a l´escriptura, com que
  és un idioma pictogràfic, té molts vincles amb les aparences dels objectes. Estudiar xinès és una experiència desafiant i divertida.

  Sempre és bo aprendre coses noves perquè és una porta que ens condueix a un nou món.