Metodologia

La nostra metodologia és tot per i tot per als aprenentatges dels nostres alumnes en els seus estudis de l'idioma xinès mandarí.

 La nostra metodologia és tot per i tot per als aprenentatges dels nostres alumnes en els seus estudis de l'idioma xinès mandarí.

Dirigit a: els menors de l'origen xinès
                       els nens i adolescents estrangers (no xinès-parlants)
                       els adults estrangers (no xinès-parlants)
objectius:
*  Que tots els alumnes aprenguin la fonètica i la tonalitat estàndard de l'idioma xinès mandarí.
*  Que tots els alumnes aprenguin a reconèixer i escriure els 2000 caràcters xinesos bàsics per poder fer gradual i autònomament les lectures i escriptures en aquesta llengua.
*  Que els alumnes obtinguin els coneixements bàsics de la cultura xinesa de diferents aspectes i de diferents èpoques.
*  Que els alumnes tinguin una bona base de gramàtica, de vocabulari i d'expressions per a les comunicacions.
*  Que els alumnes tinguin bones preparacions dels exàmens oficials del xinès mandarí HSK & YCT.