Empreses

Xinès per a adults i professionals

Sigui les raons pels quals vol aprendre xinès Mandarín, tenim diversos cursos adaptats a les vostres necessitats.

· Per interès pel Llenguatge, Cultura i Costums Xineses.

Per comprendre completament la gent xinesa i la seva cultura és absolutament important tenir una bona entesa de xinès Mandarín. Així com qualsevol altre idioma, el llenguatge xinès conté moltes paraules i expressions que reflecteixen tradicions, valors i idees que han estat transmeses de generació en generació.

· Per millorar el teu CV i anar a l'avantguarda al món dels negocis

Atès el pes polític, econòmic i comercial que la Xina experimenta actualment, dominar aquesta llengua s'ha convertit en tota una necessitat per cobrir. La Xina està convertint-se en una gran potència mundial, les oportunitats laborals i de negocis que s'estan obrint pas són una bona raó per començar a estudiar aquesta llengua mil·lenària.

Altres raons són l'increment de les relacions comercials amb el país asiàtic, així com el progressiu intercanvi científic i tecnològic amb Espanya. Cada vegada és més demandat un perfil professional que inclogui xinès com a segon idioma, convertint-se en un important avantatge competitiu davant de la resta de candidats.

En sectors com les finances o la banca, o algunes posicions dins de les vendes i màrqueting, són molt més exigents pel que fa al coneixement d'idiomes en els seus processos de selecció, sent les aèries on més es busquen professionals que tinguin un bon coneixement de xinès.