Universitaris

 

Xinès per a estudiants universitaris

Xina s'està convertint en una gran potència mundial, les oportunitats laborals i de negocis són una bona raó per començar a estudiar aquesta llengua mil·lenària.

Moltes escoles de direcció o de enginyers han establert contacte amb la Xina i Àsia en general per proposar iniciatives que segueixin la tendència econòmica i lingüística d'estudiar xinès o estudiar a la Xina.

Igual que el desplegament de formacions numèriques, les escoles de comerç o d'enginyeria han desenvolupat acords i societats acadèmiques, la posada en marxa de diplomatures dobles o de campus a la Xina.

Shanghai i Beijing són dues de les destinacions preferides pels estudiants que efectuen una estada lingüística a la Xina.

Els estudiants universitaris que realitzen una formació comercial, en comunicació o màrqueting, estudien mandarí en paral·lel, escrit i oral, per respondre a les exigències del mercat laboral a la Xina, per al qual el coneixement del xinès és indispensable.

A part dels treballs relacionats amb les finances, el control de gestió i els llocs que requereixen una gran experiència tècnica, els reclutadors estrangers o xinesos busquen perfils que coneguin la cultura xinesa, els valors tradicionals del Drac i que tinguin una experiència de la llengua per integrar-se ràpidament.