Preparació d'examen

Oferim sessions pràctiques com a preparació per a la convocatòria dels exàmens.

Les classes de preparació es divideixen segons els nivells de l’examen : elemental, intermedi i avançat.

Els cursos s’estructuren de la manera següent:

  • explicació de l'estructura dels exàmens.
  • practicar amb els exàmens de convocatòries anteriors i exercissis.
  • revisió i aclariment de dubtes.