Examen BCT


L'Examen del Xinès Comercial BCT (
Business Chinese Test) és un examen estandarditzat de nivell estatal, dissenyat per avaluar el domini de xinès dels parlants no nadius involucrats en el món empresarial. El mateix va ser desenvolupat per la Universitat de Pequín, sota l'encàrrec de Hanban.
Aquest examen avalua la capacitat comunicativa en xinès en una àmplia gamma d'activitats relacionades amb els negocis, com ara diferents casos de treball, la vida quotidiana i la interacció social. Aquest examen emfatitza el caràcter pràctic i la capacitat de comunicació. Consisteix en dues proves relativament independents: Compressió Oral i Escrita de BCT (BCT listening and reading) i Expressió Oral i Escrita de BCT (BCT speaking and writing). Es pot participar en una de les dues, o en totes dues alhora. No hi ha cap límit de l'edat, experiència educativa ni durada de l'aprenentatge de xinès per inscriure per a l'examen.