Programació C.L.M. (Chino como Lengua Materna)

 

Nosaltres el 2002 vam sembrar la llavor de l'ensenyament del xinès a Girona essent dels primers professors xinesos a Catalunya. L'augment de nens d'origen xinès, que parlen a casa però que requereixen d'un reforç extra per aprendre l'idioma matern, va propiciar un acord de l'ensenyament xinès com a llengua materna amb la comunitat xinesa de la ciutat, actualment conegut com la Programació C.L.M ( xinès com a llengua materna)