El Nou Comitè Central del Partit Comunista de la Xina

31/10/2017

Una important reunió del Partit Comunista de la Xina (PCX) va demanar a tots els seus membres que "s'uneixin estretament al voltant del Comitè Central del PCX, amb el camarada Xi Jinping com a nucli".

Demanen a membres de Partit unir-se al voltant de Comitè Central de PCX amb Xi Jinping com "nucli"

Editat per l'Editorial PeopleDaily de la Xina

Una important reunió del Partit Comunista de la Xina (PCX) va demanar a tots els seus membres que "s'uneixin estretament al voltant del Comitè Central del PCX, amb el camarada Xi Jinping com a nucli".
Aquest cridat a la unió figura en un comunicat publicat avui després de la sisena sessió plenària del XVIII Comitè Central del PCX, que es va celebrar de dilluns a dijous.
Als membres del Partit se'ls demana que salvaguardin decididament l'autoritat del Comitè Central del PCX i el seu lideratge central i unificat, al mateix temps que impulsin la governança integral i estricta del Partit.
El comunicat també els insta a fer-se més conscients de la necessitat de donar suport a la integritat política, tenir en ment el panorama general, seguir al PCX com el nucli del lideratge de la Xina i actuar de forma coherent amb la política del Comitè Central del PCX.

CCP
"Hem de construir conjuntament un ambient polític net i honest, i garantir que el Partit una vegada i encapçali al poble per obrir contínuament noves perspectives per al socialisme amb característiques xineses", diu el comunicat.
La reunió va elogiar la modalitat de governança actual del Partit, va elogiar el treball emprès pel Comitè Central del PCX amb Xi com a nucli i els èxits des del XVIII Congrés Nacional del PCX, ja que aquests esforços han millorat l'ambient polític a l'interior del Partit.
El Comitè Central del PCX insisteix en el desenvolupament del Partit mitjançant la tasca i les institucions ideològiques, a la millora de la conducta del Partit, en abordar la corrupció amb puny de ferro, i en purificar l'ambient polític dins del Partit i, amb això , no només guanyar el suport dels seus membres sinó també de la gent, indica el comunicat.
Una revisió de la vida política a l'interior del Partit és una tasca urgent del PCX perquè pugui fer front a la tempesta de desafiaments: l'estatus governant, la reforma i l'obertura, l'economia de mercat i altres factors externs. Ha de abordar els perills del vaivé del vaixell, incloses la negligència dels funcionaris, la incompetència, l'aïllament de la gent i la corrupció, va assenyalar el comitè.
Les millores en la vida política a l'interior del Partit han d'estar apuntalades pel compliment estricte dels estatuts del partit, es va emfatitzar en la reunió.
Així mateix, es va indicar que el PCX necessita ser empoderat per purificar-se, perfeccionar-se, reformar-se i modernitzar-se amb èxit, resistir la corrupció i afrontar els riscos i, d'aquesta manera, salvaguardar l'autoritat del Comitè Central del PCX i la unitat, avanç i puresa del partit.
Els òrgans dirigents i funcionaris de tots els nivells, especialment els funcionaris d'alt nivell com els membres del Comitè Central del PCX, del Buró Polític del Comitè Central del PCX i del Comitè Permanent del Buró Polític, tenen un paper clau que jugar per millorar la vida política a l'interior del Partit, d'acord amb el comunicat.
Els alts funcionaris, especialment al lideratge central, han de prendre la davantera en tots els aspectes i establir elevats estàndards perquè els membres del Partit i el públic segueixin el seu exemple.
D'acord amb el comunicat, la consolidació d'ideals i conviccions és la "missió primordial" de la vida política a l'interior del partit, i tots els membres del Partit de considerar la seva fe en el marxisme i la seva convicció en el socialisme i comunisme com el seu aspiració a la vida.
També se'ls va demanar que enforteixin la seva confiança en el camí, teoria, sistema i cultura del socialisme amb peculiaritats xineses.
"Hem de prendre la línia bàsica del Partit de desenvolupament econòmic, els Quatre Principis Cardinals i la política de reforma i obertura i incorporar-los al socialisme amb peculiaritats xineses, sense la més mínima desviació, en tot moment", assenyala el comunicat.
El document emfatitza que la base per defensar els Quatre Principis Cardinals és defensar el lideratge del Partit, així com el camí, teoria, sistema i cultura del socialisme amb peculiaritats xineses.
Els Quatre Principis Cardinals es refereixen a seguir el camí del socialisme, defensar la dictadura democràtica del poble, el lideratge del PCX i el Pensament del Marxisme-Leninisme i de Mao Zedong.
"En revisar i reconèixer als funcionaris, especialment als d'alt nivell, hem de veure primer si segueixen amb determinació la línia del Partit", indica el comunicat.

Comentaris